Pályázatok

DewoLab

Örömmel jelentjük be, hogy a Tempus Közalapítvány (www.tka.hu) elfogadta jelentketésünket az alábbi partnerségi projektre: „Laboratóriumok kapacitásának növelése az iskolákban a modern technikai eszközöksegítségével”

 

A projekt azonosítója: 2011-1-TR1-LEO04-24228-2

 

A projekt 6 ország partnerségeként jött létre: Törökország, Egyesült Királyság, Németország, Spanyolország, Lengyelország, Magyarország.

A projekt a Leonardo Életen át tartó tanulás programjának keretében nyert finanszírozást.

 

A projekt témája:

A modern világban a technika gyorsan fejlődik. Azon intézményeknek, amelyek lépést tartanak a technikai fejlődéssel azoknak több esélyük van a túlélésre, míg a többiek lemorzsolódnak. Mindig is napirenden volt a kérdés, vajon az iskolák és oktatási intézmények, akiknek fő feladatuk a jövő szakembereit kiképezni, vajon ők lépést tudnak tartani a rohamosan fejlődő technikával és ezáltal korszerű tudást nyújthatnak diákjaiknak? Nyilvánvalóan nagy különbségek mutatkoznak az ipari területen dolgozó szakemberek között, köszönhetően az egyre növekvő mobilitásnak, és kommunikációnak. Ez hatékonyság romláshoz vezethet. A DewoLab projekt célja, hogy feltárja ezeket a különbségeket, és azt, hogy az egyes partnerek milyen eszközöket használnak a laboratóriumi foglalkozások során, és azokat a területeket, ahol fejlődésre van lehetőség. Vajon a technológiai eszközök hozzájárulnak a már kipróbált, és elfogadott módszerének sikerességéhez? A végzett tanulók nyomon követésével lehetőségünk nyílik, hogy összehasonlíthassuk, hogy a milyen különbségek vannak a képzés szakaszában használatos, és a későbbi munka során használatos eszközök között, és ezeken belül is a partnerek között milyen különbségek mutatkoznak. A modern technológia használatában és követésében mutatkozó különbségek csökkentésével megpróbálunk hozzájárulni a megfelelő tudású szakemberek kiképzéséhez.

 

Esemény:

 

Látogatás a kormányzónál Giresuni Tanárok Egyesületével

 

A Giresuni Tanárok Egyesülete és külföldi vendégei tegnap meglátogatták Giresun kormányzóját, Dursun Ali Sahin urat. A látogatáson az Európa különböző országaiból érkezett vendégek, valamint a más Európai Uniós projekt mellett többek között a jelenlegi projektjük keretében szervezett találkozón részt vevő vendégeket fogadó Giresuni Tanárok Egyesületétől Metin Saglam főtitkár, Hasan Yücel Sarikaya és Tamer Aydin egyesületi tagok vettek részt. Saglam úr elmondta, hogy a jelenlegi projekt témája a szakmai oktatásban a laborok, és műhelyekben használatos modern technológiai vívmányok használatának a vizsgálata, illetve az ilyen eszközök elterjesztése, és a koordinátor ország, Anglia melett magyar, német, spanyol, valamint lengyel partnerek vesznek részt a megvalósításban. Emelett hozzátette, hogy az összesen két évig tartó Leonardo Partnerség típusú projekt első évében vannak.

A projekt egyik célja, hogy kiderítse, a szakmai oktatás terén mik azok a technológiai hiányosságok, amelyekkel a végzett, és dolgozni kezdő diákok a munka során szembesülnek. Ezen kívűl megvizsgálja, hogy a partnerek között az oktatás technológiai hátterében milyen különbségek vannak, milyen módon érhető el ezek csökkentése, és kölcsönös öteletelések során hogyan lehet a növelni az oktatás színvonalát. Saglam úr kifejezte, hogy reméli, hogy a Kormányzó Úr segítségére lesz a projekt célok megvalósításában. A külföldi vendégekkel angolul beszélgető Sahin Kormányzó Úr támogatását fejezte ki, és hozzátette, hogy szerinte a projekt során igen hasznos eredmények születhetnek. A projekt csapat megköszönte a Kormányzó Úr szíves fogadtatását, és érdeklődését.

 

Kapcsolat

1071 Budapest - Damjanich u. 51, III. emelet

Tel: +36 1/332-0635

E-mail: info@dialogusplatform.hu

© 2017 Dialógus Platform