Info

Info (16)

2017. dec. 14.

Tagság

Előadó:

Rólunk

A Dialógus Platform Egyesület a civilizációk közötti tolerancia, párbeszéd, együttműködés, békés egymás mellett élés paradigmája mellett teszi le a voksot. Ehhez több felelősségre, de mindenekelőtt egymás előítéletektől mentes meghallgatására van szükség. Minden rendezvényét, oktatási és művészeti programjait ez az egy törekvés indítja. Ezért mindazokat barátainknak tudjuk, akik készek együtt jönni a megértés, a párbeszéd, a dialógus keskeny útján. Szeretnénk ezért barátainkkal együtt örülni annak a békességnek, amit ilyen módon tudunk csak elérni. Szeretnénk, ha minél többen megtudnák, hogy minden békét szerető, jóakaratú ember barátai vagyunk. Minden őszinte embernek baráti jobbot nyújtunk az ellentétektől szétszabdalt világban.

 

Mit nyújtunk teljes jogú tagjainknak?

 • Egy közösség tagja lehet, aminek munkáját a befizetett tagdíjjal is támogatja
 • Dialógus Platform által szervezett eseményeket támogatja     
 • Hírlevélben értesítjük rendezvényeinkről
 • Társadalom számára szervezett fórumokra, konferenciákra, ramadáni és karácsonyi rendezvényekre ingyenes részvétel
 • Tanfolyamainkon és rendezvényeinken kedvezményt: Nyelvtanfolyamainkra 10% kedvezményt, diákoknak 10% kedvezményt, meglévő kedvezményre +5% kedvezményt
 • Művészeti tanfolyamokra 10% kedvezményt
 • Gasztronómiai programjainkra 10% kedvezményt

 

Mit nyújtunk pártoló tagjainknak?

 • Egy közösség tagja lehet, aminek munkáját a befizetett tagdíjjal is támogatja
 • Hírlevélben értesítjük rendezvényeinkről
 • Társadalom számára szervezett fórumokra, konferenciákra, ramadáni és karácsonyi rendezvényekre ingyenes részvétel
 • Dialógus Platform által szervezett eseményeket támogatja

 

 

A Dialógus Platform Egyesület a civilizációk közötti tolerancia, párbeszéd, együttműködés, békés egymás mellett élés paradigmája mellett teszi le a voksot. Ehhez több felelősségre, de mindenekelőtt egymás előítéletektől mentes meghallgatására van szükség. Minden rendezvényét, oktatási és művészeti programjait ez az egy törekvés indítja. Ezért mindazokat barátainknak tudjuk, akik készek együtt jönni a megértés, a párbeszéd, a dialógus keskeny útján. Szeretnénk ezért barátainkkal együtt örülni annak a békességnek, amit ilyen módon tudunk csak elérni. Szeretnénk, ha minél többen megtudnák, hogy minden békét szerető, jóakaratú ember barátai vagyunk. Minden őszinte embernek​ baráti jobbot nyújtunk az ellentétektől szétszabdalt világban.


Ha egyetért törekvéseinkkel, kérjük adományozza és adója 1 %-ával támogassa egyesületünket.
   Adószámunk: 18122538-1-42
   Kedvezményezett neve: Dialógus Platform Egyesület


További adományaikat az alábbi számlaszámra várjuk:
   Dialógus Platform Egyesület
   Számlaszám: 12010659 00136676 00100008

 Támogatásukat köszönjük!

Szervezetünk különböző kirándulásokat szokott szervezni külföldön és belföldön. Külföldi kirándulásokat Törökországba és más európai országokba szervezünk.

Kirándulásainkon különböző kultúrájú és vallású emberekkel saját környezetében tudunk találkozni és családi látogatásinkon keresztül meg tudjuk ismerni és érteni egymást a kultúra közös nyelvén keresztül.

A karácsony ünnepe számunkra is fontos, hisz ezért is alakult meg a Dialógus Platform. Azért, hogy megismertesse a különböző kultúrákat és azok ünnepeit egymással, rávilágítson a társadalmak közötti problémák megértésére, amit a nemzetek és kúltúrák közötti dialógussal igyekszik csökkenteni.

Karácsonyi vacsoráink alkalmával minden tagunkat szeretettel várjuk egy finom vacsorára, mely mellett kötetlenül beszélgethetünk és megismerhetünk egy varázslatos ízvilágú török ételt.

A közös múlttal rendelkező törökök és  magyarok hatással voltak egymás kultúrájára. Manapság is szoros együttműködés tapasztalható országaink között mind az oktatás, mind a kultúra, mind pedig a gazdaság területén, amely igényli a török nyelvtudást. Ezért budapesti intézetünkben 2005 óta folyamatosan lehetőséget biztosítunk az ambíciózus emberek számára a török nyelv elsajátítására. Egyesületünk alapítása óta több száz diák tanult nálunk. Legfőbb célkitűzésünk a nyelvoktatás, az aktív nyelvtudásra való felkészítés.

Tanfolyamunk, szerkezete alapján, egyéni vagy csoportos szinten újfajta kurzusokat adtunk hozzá a már meglévő tanfolyamokhoz.
Az általános török nyelvi és a magánórák üzleti, szakmai, nyelvvizsgára felkészítő, gyakorló, hétvégi, legutóbb pedig beszédcentrikus török nyelvórákkal egészültek ki. Azért, hogy tanulóinkkal a nyelvtanfolyam mellett a török kultúrát is közelebbről megismertessük, kulturális kirándulásokat, vacsorákat, török családlátogatásokat, reggeliket, nyelvi táborokat, és egyéb hasonló programokat szervezünk.
 

Részletes információk: toroknyelv.hu

A Dialógus Platform Egyesület célja, hogy emberek és kultúrák között dialógust elősegítsék, annak érdekében, hogy az emberek, nemzetek és kultúrák jobban,  igaz oldalukról ismerhessék meg egymást.

Az elmúlt évszázadokban számos paradigmaváltásnak lehettünk tanúi a kelet- nyugati kapcsolatok viszonylatában. A kapcsolatokat elsosorban a tudatlanságból, értetlenségből és arroganciából fakadó súrlódások, esetenként konfliktusok határozták meg. A Dialógus Platform Egyesület a napjaink nemzetközi politikai légkörét sok szempontból meghatározó "civilizációk összecsapása" helyett a civilizációk közötti tolerancia, párbeszéd, együttműködés, békés egymás mellett élés paradigmája mellett teszi le a voksot. Ehhez több felelősségre, de mindenek előtt dialógusra van szükség.

A Dialógus Platform Egyesület tudja, hogy milyen roppant nehéz ez az önként vállalt feladat, de tudja azt is, hogyha valaki nem vállalja fel ezt a feladatot, akkor a dialógus nélküli jövő sötétebb lehet, mint a népirtásokkal és világháborúkkal teli múlt. Ennek a jövőnek a forgatókönyve nemcsak a civilizációk összecsapásának forgatókönyve lehet, ez csak egyike a sok eshetőségnek. Vannak rosszabb lehetőségek is. A globális felmelegedés tudományos előrejelzései, a természeti katasztrófáknak való kiszolgáltatottság, a gyorsan terjedő járványok és más kihívások csak megerősítik a kultúrák, államok, nagyobb régiók közti együttműködés alapvető fontosságát. Az együttműködést mindig megelőzi a párbeszéd, ezért jött létre egyesületünk. Egyet azonban előre le kell szögeznünk: a Dialógus Platform szótárában a kultúrák közötti dialógus nem csak divatos, üres frázis vagy afféle mesterséges gyógyszer a modern társadalom összes bajára. Hisszük, hogy a jóság az ember lényegi tulajdonsága, és hiszünk abban, hogy a higgadt párbeszédre való képesség egy elveszett és elfeledett emberi erény, az emberi faj meghatározó, alapvető ősi jegye. Amint látjuk a kultúrák közti párbeszéd létszükséglet. Ezt a képességet nem kell újratanulni, csak fel kell frissíteni, ebben nyújtunk mi segítséget. Amint ez az eszme visszanyeri régi erejét, hosszabb távon mélyreható társadalmi változásokat képes generálni. A dialógus segítségével egy egészségesebb társadalom jöhet létre, amely erősebb egyéneket nevel, megszünteti a másiktól, az ismeretlentől való öngerjesztő félelmet, megnyitja és kiterjeszti értelmünk határait, elhinti a bizalom és az egymásért való felelősség magjait, erősíti a társadalom tagjai iránti tiszteletet és mások kultúrájának, vallásának, szokásainak megbecsülését. Hosszú távon mindez elmozdulást jelenthet a civilizációk közötti dialógus paradigmájának irányába. Egy ideális állapotban a Nyugat tisztelné a Kelet tradicionális kultúráit, ahelyett, hogy elmaradottnak és primitívnek bélyegezné meg őket, ugyanakkor a Kelet is elfogadná a különbségeket, ahelyett, hogy a nyugati világ fogyasztói, anyagias jellegét támadná.

Összességében tehát véleményünk szerint ezen a hosszú úton az első és legfontosabb lépés a párbeszéd beindítása. A Dialógus Platform Egyesület feladata, hogy teret adjon ennek a párbeszédnek illetve támogassa azt. A félreértések elkerülése végett a diskurzust nem szűkítenénk le a kelet-nyugati kapcsolatok vizsgálatára, szervezetünk nyitott bármely aktuális témára, amely fontos társadalmi kérdésekre keresi a választ a változó viszonyok közepette a megértés és együttműködés alapjain. Bízunk benne, hogy munkánk során sok támogatóra, társra és barátra lelünk, akik velünk együtt hisznek még az emberi jóságban.

Egyetlen esélyünk: a dialógus

Globalizálódó világunk békéjének egyetlen esélye maradt: a kultúrák, vallások, politikai rendszerek, pártok és emberek párbeszéde. Meggyőződésünk szerint a dialógus csak két egymást tisztelő, a másikat meghallgatni kész, a másiktól tanulni akaró ember között jöhet létre. Az ilyen párbeszédnek az alapja a megértésre való törekvés, ami még nem egyetértés, csak készség arra, hogy a másikat megértsem és tanuljak tőle.

A Dialógus Platform Egyesület olyan polgári mozgalom, amely a napjaink nemzetközi politikai légkörét sok szempontból meghatározó “civilizációk összecsapása” helyett a civilizációk együttműködésének lehetőségében hisz, és ezért tevékenykedik különböző vallású, gondolkodású, pártállású emberekkel együtt egy remélt békésebb világért. Ezt az alapelvet egy török tudós hitszónok Fethullah Gülen így fogalmazta meg mindnyájunk számára érvényes tanácsként: „Légy olyan toleráns, hogy a szíved olyan széles legyen, mint az óceán. Járjon át a hit és az emberszeretet. Ne legyen zavart lélek, mely felé nem nyújtod ki a kezedet, és aki iránt érzéketlen maradsz.”.

A Dialógus Platform Egyesület a civilizációk közötti tolerancia, párbeszéd, együttműködés, békés egymás mellett élés paradigmája mellett teszi le a voksot. Ehhez több felelősségre, de mindenekelőtt egymás előítéletektől mentes meghallgatására van szükség. Minden rendezvényét, oktatási és művészeti programjait ez az egy törekvés indítja. Ezért mindazokat barátainknak tudjuk, akik készek együtt jönni a megértés, a párbeszéd, a dialógus keskeny útján. Szeretnénk ezért barátainkkal együtt örülni annak a békességnek, amit ilyen módon tudunk csak elérni. Szeretnénk, ha minél többen megtudnák, hogy minden békét szerető, jóakaratú ember barátai vagyunk. Minden őszinte embernek baráti jobbot nyújtunk az ellentétektől szétszabdalt világban.

Dr. Szigeti Jenő

Változatos Feladatok És Nemzetközi Környezet

Érdekel az újságírás, hírszerkesztés, sajtófigyelés, rendezvényszervezés, a közösségi média és a kommunikáció egyéb területe?

Kapcsolat

1071 Budapest - Damjanich u. 51, III. emelet

Tel: +36 1/332-0635

E-mail: info@dialogusplatform.hu

© 2017 Dialógus Platform