Invázió Európa ellen?

Földi László: Invázió Európa ellen? Földi László: Invázió Európa ellen?

A Dialógus Fórum IV. szemeszterének első előadására 2015. október 15-én került sor. Földi László ezredes tartotta, a Belügyminisztérium III/I-es csoportfőnökségének hírszerző tisztje, majd az Információs Hivatal műveleti igazgatója. Az előadást a Dialógus Intézet és a Keresztény-Zsidó Társaság közösen szervezte. Földi László ezredes a bevándorlásról, mint világméretű problémáról beszélt a Dialógus Intézet rendezvényén

Az ezredes úr először arról beszélt, hogy első lépésként a rengeteg menekültet látva a sajnálat és a problémák jutnak mindannyiunk eszébe, második lépésként azonban szembesülünk az események politikai üzenetével is, mely egészen a Müncheni Egyezményig vezethetőek vissza, melynek célja az örök béke megteremtése volt Európában és az egész világban. A történelem azonban egészen a második világháborúig vitte tovább az eseményeket, a béke sajnos mégsem valósult meg.

Az ezredes Úr előrebocsátotta, hogy előadásán saját véleményéről fog beszélni. Meglátása szerint a jelen helyzet nem migráció, hanem invázió, ezért is kapta az előadás a fenti címet. Az Európába áramló emberek nagy része nem terrorista, nem iszlám katona, hanem „megvezetett embertömeg”. Különös információs háttérrel indultak el, s hagyták el otthonukat. Arra a kérdésre, hogy ez a folyamat miért pont most indult el, a válasz a Közel-Keleten keresendő, Szíria és az Arab tavasz folyamataira visszavezethetően.  Szíria az elmúlt negyven évben nagyhatalmi politikai érdekek kereszttüzébe került. A „lassú, megfontolt” orosz stratégiával áll szemben a „gyors technikai” amerikai nézőpont. Oroszország célja az volt, hogy többségi hatalmi pozíciót szerezzen Szíriában, azonban az amerikaiak is szerették volna átvenni az irányítást, a konfliktus lényege itt található meg. Ebben a konfliktus helyzetbe kapcsolódik be továbbá az Iszlám Állam és problémaköre, melynek vezetői kiképzett katonatisztekből tevődnek össze, s igen komoly stratégiát dolgoztak ki. Az Iszlám Állam nem óhajt sem az oroszoknak sem az amerikaiaknak az alárendeltje lenni.

Földi László ezredes Úr az előadása során elsődlegesen a biztonságpolitikai kérdésekre fókuszált. Európa megszállása azt jelenti jelen esetben, hogy „pozíciókat” kell Európában kiépíteni. Véleménye szerint nem várható hogy Európában Ankarához hasonló jellegű robbanások valósulnának meg. Európa jelenleg megosztott a migráció szempontjából, melyet az ezredes úr kifejtett előadása során. Álláspontja szerint a háború nem akkor kezdődik el, amikor az első lövéseket leadják a fegyverek, hanem akkor, amikor a „pozíció építés” a kezdetét veszi. Európa védtelennek tekinthető a határátkelések miatt. Az ideérkezőknek tudniuk kellene, hogy a személyes okmányok milyen jelentőséggel bírnak, hiszen például egy jordán-szír határnál is szigorú és elkerülhetetlen okmányellenőrzésésnek vannak alávetve az átkelők. Európa védtelenné válik azáltal, hogy nem tudja kezelni ezeket a helyzeteket, nincs erre felkészülve. Földi véleménye szerint a határátkeléseket sokkal nagyobb odafigyeléssel kellene kezelni, hiszen közlekedési bűncselekmények valósulnak meg. Az előadáson Földi László a terrorizmus kérdéseire is kitért, az invázió Európa ellen már önmagában terrorizmus, hiszen tömegeket félemlítenek meg ezáltal, s a titkosszolgálat nem tud mindenek felett kezelni ilyen jellegű eseményeket, minden merényletet képtelenség elhárítani. Sajnálatos, hogy az Ankarai béketüntetés is halálos áldozatokat követelt. Abban az esetben, ha nem tudjuk kezelni, regisztrálni az országba érkezőket, akkor nagy problémák veszik kezdetét. A Dialógus Intézet azon kérdésre, hogy milyen megoldási alternatívákat javasol, Földi László azt válaszolta, hogy határlezárásokat, kell véghezvinni, továbbá Angela Merkel német kancellár visszavonulását látja megoldásnak.

dr.P.

 

Galéria:

Szólj hozzá

Ellenőrizd, hogy minden csillaggal jelölt (*) mezőt kitöltöttél!