Magyar katona az I. világháborúban

Meghívott előadó: Dr. Kovács Vilmos ezredes (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnok)

Az Osztrák Magyar Monarchia hadereje etnikailag heterogén volt, a birodalom minden nemzetisége képviseltette magát benne. Nagyobb számban az osztrákok, magyarok és horvátok alkották. Az I. világháború előtt az Osztrák Magyar Monarchia Hadiállománya 1 millió 800 ezer fő volt, melynek 30%-át a Magyar Szent Korona országai adták. A Monarchia hadereje három fő részből tevődött össze. Első volt a Császári és Királyi Közös Hadsereg- és Haditengerészet. Ez volt az első vonalbeli haderő, Ausztria és Magyarország közös költségvetésből tartotta fenn. A közös hadsereg 16 hadtestre és 48 hadosztályra tagolódott. 16 hadtestből 6 a Magyar Királyság területéről származó katonákból állt össze, budapesti, pozsonyi, kassai, nagyszebeni, temesvári és zágrábi kerületekből

Tovább olvasom…
Feliratkozom az RSS-re