Célunk és a dialógus fontossága

A Dialógus Platform Egyesület célja, hogy emberek és kultúrák között dialógust elősegítsék, annak érdekében, hogy az emberek, nemzetek és kultúrák jobban,  igaz oldalukról ismerhessék meg egymást.

Az elmúlt évszázadokban számos paradigmaváltásnak lehettünk tanúi a kelet- nyugati kapcsolatok viszonylatában. A kapcsolatokat elsosorban a tudatlanságból, értetlenségből és arroganciából fakadó súrlódások, esetenként konfliktusok határozták meg. A Dialógus Platform Egyesület a napjaink nemzetközi politikai légkörét sok szempontból meghatározó "civilizációk összecsapása" helyett a civilizációk közötti tolerancia, párbeszéd, együttműködés, békés egymás mellett élés paradigmája mellett teszi le a voksot. Ehhez több felelősségre, de mindenek előtt dialógusra van szükség.

A Dialógus Platform Egyesület tudja, hogy milyen roppant nehéz ez az önként vállalt feladat, de tudja azt is, hogyha valaki nem vállalja fel ezt a feladatot, akkor a dialógus nélküli jövő sötétebb lehet, mint a népirtásokkal és világháborúkkal teli múlt. Ennek a jövőnek a forgatókönyve nemcsak a civilizációk összecsapásának forgatókönyve lehet, ez csak egyike a sok eshetőségnek. Vannak rosszabb lehetőségek is. A globális felmelegedés tudományos előrejelzései, a természeti katasztrófáknak való kiszolgáltatottság, a gyorsan terjedő járványok és más kihívások csak megerősítik a kultúrák, államok, nagyobb régiók közti együttműködés alapvető fontosságát. Az együttműködést mindig megelőzi a párbeszéd, ezért jött létre egyesületünk. Egyet azonban előre le kell szögeznünk: a Dialógus Platform szótárában a kultúrák közötti dialógus nem csak divatos, üres frázis vagy afféle mesterséges gyógyszer a modern társadalom összes bajára. Hisszük, hogy a jóság az ember lényegi tulajdonsága, és hiszünk abban, hogy a higgadt párbeszédre való képesség egy elveszett és elfeledett emberi erény, az emberi faj meghatározó, alapvető ősi jegye. Amint látjuk a kultúrák közti párbeszéd létszükséglet. Ezt a képességet nem kell újratanulni, csak fel kell frissíteni, ebben nyújtunk mi segítséget. Amint ez az eszme visszanyeri régi erejét, hosszabb távon mélyreható társadalmi változásokat képes generálni. A dialógus segítségével egy egészségesebb társadalom jöhet létre, amely erősebb egyéneket nevel, megszünteti a másiktól, az ismeretlentől való öngerjesztő félelmet, megnyitja és kiterjeszti értelmünk határait, elhinti a bizalom és az egymásért való felelősség magjait, erősíti a társadalom tagjai iránti tiszteletet és mások kultúrájának, vallásának, szokásainak megbecsülését. Hosszú távon mindez elmozdulást jelenthet a civilizációk közötti dialógus paradigmájának irányába. Egy ideális állapotban a Nyugat tisztelné a Kelet tradicionális kultúráit, ahelyett, hogy elmaradottnak és primitívnek bélyegezné meg őket, ugyanakkor a Kelet is elfogadná a különbségeket, ahelyett, hogy a nyugati világ fogyasztói, anyagias jellegét támadná.

Összességében tehát véleményünk szerint ezen a hosszú úton az első és legfontosabb lépés a párbeszéd beindítása. A Dialógus Platform Egyesület feladata, hogy teret adjon ennek a párbeszédnek illetve támogassa azt. A félreértések elkerülése végett a diskurzust nem szűkítenénk le a kelet-nyugati kapcsolatok vizsgálatára, szervezetünk nyitott bármely aktuális témára, amely fontos társadalmi kérdésekre keresi a választ a változó viszonyok közepette a megértés és együttműködés alapjain. Bízunk benne, hogy munkánk során sok támogatóra, társra és barátra lelünk, akik velünk együtt hisznek még az emberi jóságban.

Kapcsolat

1071 Budapest - Damjanich u. 51, III. emelet

Tel: +36 1/332-0635

E-mail: info@dialogusplatform.hu

© 2017 Dialógus Platform