House of One

House of One

Három vallás. Egy épület.
A Berlin szívében található épület a tudás és imádság otthonaként a judaizmus, a kereszténység és az iszlám békés egymás mellett élését hirdeti.
House of One

Három vallás egy tető alatt

Berlin hamarosan valami igazán egyedi alkotás otthona lehet. Zsidók, keresztények és muszlimok egy közös imaház felépítését tervezik, amely egyszerre szolgálna zsinagógaként, mecsetként és templomként. A három különálló egységet az épület központi részén elhelyezkedő közösségi terem fogja összekötni. Itt tudhatnak meg egymásról még többet és ebben a helyiségben találkozhatnak a három felekezet képviselői egymással valamint az érdeklődőkkel.

1964-ben Dr. Martin Luther King egy nagy „világ-épületről” beszélt, amelyben mindannyiunknak együtt kell élnie.” Sajnos ez azóta sem valósult meg.

Berlini zsidók, keresztények és muszlimok büszkén vallják hitüket és elköteleződésüket a béke iránt. Azonban a vallási dominanciáért folyó harc he-lyett együttműködésre törekednek a társada-lom érdekében. Ennek eredményeként valósult meg a House of One – az Egység Háza, amely a békés párbeszéd „világépületének” szimbóluma.

A párbeszéd elköteleződést és aktív részvételt igényel:
„A legkönnyebben úgy érhetjük el mindezt, ha átnyúlunk a választóvonalakon és együtt építkezünk. Ha így teszünk, akkor valami-nek a részévé válunk, amit meg óvnunk kell és közösen fenntartanunk. Az új felfogás legjobb példája az együttépítkezés.”

Új megközelítés az építészetben – Párbeszédre építkezés

A Bet- und Lehrhaus Petriplatz Berlin e.V. egye-sületet 2011-ben alapították a Szt. Petri – Szt. Marien protestáns kongregáció kezdeményezésére. A keresztény szervezethez csatlakozott a Berlini Zsidó Közösség és az Abraham Geiger Főiskola a zsidó-ság, valamint a Fórum az Kultúrák Közti Párbe-szédért Egyesület az iszlám vallás képviselőjeként. Ezek a szervezet azoknak a projekthez csatlakozó intézményeknek nyújtanak támogatást amelyek velük azonos felekezethez tartoznak.

A projektben részt vevő szervezetek 2012-ben nemzetközi építészeti pályázatot hirdettek egy olyan szakrális építményre, ahol a három vallás képviselői egy tető alatt egyesíthetik hitüket.

Az épület kivitelezésére 2014 júniusában világ-méretű adománygyűjtő kampány indult. A tervek szerint 2017-re 10 millió euró értékű adomány fog összegyűlni és még abban az évben megtörténik az alapkőletétel.
Egység háza
Egység háza
„Hogyan lehet szó párbeszédről három különböző helyiségben? A kulcs a köztük lévő terekben van. Ha három felekezet osztozik egy épületen, akkor óhatatlanul is egy negyedik platform keletkezik: az összekötő folyosókon és tereken megkezdődnek a beszélgetések.”
„Az Egység Háza különböző közösségi terek sorozta, amelyek a várossal is szerves kapcsolatban állnak. Olyanok mint a zarándokút állomásai.”
House of One
House of One

Ábrák: alaprajz és keresztmetszet  © Kuehn és Malvezzi

Adománygyűjtés Berlinben és világszerte

A közel 40 országból érkezett visszajelzések azt mu-tatják, hogy a terrorizmus és háború által fenye-getett világunkban nagyobb szükség van a vallás-közi béke kézzel fogható eredményeire mint valaha. Magánszemélyek és intézmények rendkívüli támogatásának köszönhetően az Egység Háza segítségével megvalósulhat a vallások közötti együttműködés. Ez a fajta kezdeményezés egy ruandai fegyintézetben működő imaház mellett jeruzsálemi, stockholmi és londoni kezdemé-nyezéseket is ösztönzött.

Az Egység Háza kis helyi közösségek által szorgal-mazott, alulról szerveződő kezdeményezés, amelyet már a berlini szövetségi kormány mellett a német külügyminisztérium is támogat. Az építkezés valóban sokak segítségét igényli, legyen az akár ima, akár anyagi támogatás.

Habár az épület átadása még messze van, az Egység Háza építési munkálatai már meg-kezdődtek. Számtalan találkozó, konferencia és prezentáció segítségével ismerhetik meg az érdeklődők az Egység Háza történetét.

Videók

TÉRKÉP

KAPCSOLAT

Dialógus Platform Egyesület 1104 Bp. Kada u. 133.
Adószám: 18122538-1-42
Dr. Tokics Imre

info@dialogusplatform.hu

© 2020 Dialógus Platform Egyesület
A felhasználói élmény fokozásának érdekében honlapunkon sütiket alkalmazhatunk. Az oldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához.